Hitvallás és imádság mint etikai kérdés tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

etika [55]
hitvallás [13]
imádság [11]

etika

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
S MA Szakdolgozat Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
S MA Szakdolgozat A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
S BA Szakdolgozat A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
S MA Szakdolgozat Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Szaktanulmány A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Kutatási összefoglaló Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
S BA Szakdolgozat Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
S BA Szakdolgozat A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Szaktanulmány Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
P Szaktanulmány Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
S BA Szakdolgozat A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
P Szaktanulmány Vályi Nagy Ervin teológiájának aktualitása 2023 Fazakas Sándor
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
P Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
S BA Szakdolgozat Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
S TDK Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Beszámoló Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S MA Szakdolgozat Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? 2023 Papp Zsolt
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S BA Szakdolgozat Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
S BA Szakdolgozat Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla

hitvallás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Papp György
P Szaktanulmány Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések 2015 Hermán János
P Szaktanulmány Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Papp György
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Juhász Tamás

imádság

Type Title Year Contributor
P Miért szabad imádkozni? 2002 Varga László
S BA Szakdolgozat Az imádkozás fontossága a 21. században 2023 Szabó Eszter
S BA Szakdolgozat A bűnvalló imádság elvi és történeti bemutatása 2012 Csiszér Norbert Loránd
P Recenzió, kritika Református imádságoskönyv 2007 Adorjáni Mária
S BA Szakdolgozat „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
S BA Szakdolgozat A János 17. szerkezeti és tartalmi sajátosságai 2011 Dénes Lajos Levente
P Szaktanulmány Egy Jókai-regény vallási szövege 2018 Bodnár Lajos
S BA Szakdolgozat Az imádkozó Jézus 2017 Márton Edit
S MA Szakdolgozat A vasárnap délelőtti homiliás istentisztelet imádságainak elvi és történeti bemutatása a Nagybányai Egyházmegyében 2014 Csiszér Norbert Loránd
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
S BA Szakdolgozat Istentiszteleti imádságaink vizsgálata 2014 Szigeti Árpád