A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

exegézis (szövegértelmezés)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel

keresztség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S TDK A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár

Kolosséi levél

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József

körülmetélkedés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc