19. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
S BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
S BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga

egyházmegye

Type Title Year Contributor
P Monográfia A nagybányai reformált egyházmegye története 1902 Soltész János
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid

Erdélyi Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 26. 1883 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 19. 1876 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 45. 1903 Czirmay Zoltán
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 12. 1869 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 4. 1861 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 37. 1894 Tótfalusi József
S BA Szakdolgozat Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 30. 1886 Vásárhelyi Boldizsár
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 23. 1880 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 16. 1873 Név Nélkül
S TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 8. 1865 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 42. 1900 Szász Béla
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 34. 1891 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 27. 1883 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 20. 1877 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 13. 1870 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 46. 1904 Ravasz László
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 5. 1862 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 39. 1896 Molnár Lőrincz
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 31. 1887 Incze Lajos
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 24. 1881 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 17. 1874 Név Nélkül
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 9. 1866 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 43. 1901 Szász Béla
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 10. 1867 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 35. 1892 Vajda Ferenc
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 28. 1884 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 21. 1878 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 14. 1871 Név Nélkül
P Monográfia Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése 1931 Makkai Sándor
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 6. 1863 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 40. 1897 Molnár Lőrincz
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 32. 1888 Zayzon János
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 25. 1882 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 18. 1875 Név Nélkül
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 11. 1868 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 44. 1902 Czirmay Zoltán
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 3. 1860 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 36. 1893 Név Nélkül
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 29. 1885 Vásárhelyi Boldizsár
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 22. 1879 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 15. 1872 Név Nélkül
P Beszámoló Jelentés az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetségének 2004–2005. évi tevékenységéről 2005 Kállay Dezső
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 7. 1864 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 41. 1898 Molnár Lőrincz
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 33. 1890 Vajda Ferenc

közigazgatás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) 2020 Simon János
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid