Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

liturgia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Tudománynépszerűsítő cikk Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S BA Szakdolgozat Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S MA Szakdolgozat Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
S BA Szakdolgozat „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta

liturgia-történet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S BA Szakdolgozat Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
S BA Szakdolgozat Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor

Trianon

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat At Unitárius Irodalmi Társaság tagjai az erdélyi magyar irodalomban 2020 László Bernadett
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Útban Trianon felé 2018 Aalders, Maarten Johan
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László