Debreczeni István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
T N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
T N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
T N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
T N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Research article Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba

eszkatológia

Típus Title Year Contributor
P Review Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Review Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Research article Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Research article Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
T N/A A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Research article A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Research article „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Essay A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Research article Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
T N/A Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Research article Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente

hit

Típus Title Year Contributor
T N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P N/A A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Research article A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
T N/A A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
T N/A Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
P Research article A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
T N/A Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
T N/A Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Research article Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba