Repository index

Grid view | Table view

Use the faceted search filters to narrow results.

Type Title Contributor Year
Contributor Klein Hans
Publication Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală Kiss Jenő 2023
Publication O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos Somfalvi Edit 2023
Publication Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului Koppándi Botond Péter 2023
Publication Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale Székely József 2023
Publication Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX Kovács Sándor 2023
Publication Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj Ősz Sándor Előd 2023
Publication Omul ca imagine a lui Dumnezeu Tódor Csaba 2023
Publication Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră Papp György 2023
Publication Întâlniri misterioase Éles Éva 2023
Publication Cu devotament Kállay Dezső 2023
Publication Atitudinea terapeuților din Egipt față de bunăstare Adorjáni Zoltán 2023
Publication Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? Kató Szabolcs Ferencz 2023
Publication Trăiește cel drept prin credință? Balogh Csaba 2023
Publication Prefață Balogh Csaba 2023
Publication Despre lucruri prea minunate Balogh Csaba 2023
Image Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
Image Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
Publication The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania Horváth Levente 2023
Publication Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás Juhász Ábel 2023
Publication Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája Kiss Jenő, Horváth Levente 2023
Publication A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai Balogh Csaba 2023
Publication Hit mellé ismeretet... Balogh Csaba 2023
Publication Doktori címet szerzett Juhász Ábel Adorjáni Zoltán 2023
Publication Az örökség mindig kötelez Telegdi István 2023
Publication "Quo vadis, Domine?" Birizdó Szabolcs-Mihály 2023
Publication Látták a láthatatlant. II. Kolozsvári Tavaszy-napok, 2023. március 22–23 Debreczeni István 2023
Publication Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja Adorjáni Zoltán 2023
Publication Isten éltesse a Quo Vadist! Kovács Sándor 2023
Publication A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 2023
Publication A biblioterápia és a "bibliaterápia" Bíró Beatrix 2023
Publication A teológus mesterség Klein Hans 2023
Publication A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira Éles Éva 2023
Publication Református Szemle 116.3 2023
Publication Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában Jónás Norbert-Ferenc 2022
Publication Ókori csodák, csodatevők és csodaelbeszélések Ledán M. István 2022
Publication Jövevények és idegenek Éles Éva 2022
Publication Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13.1 2022
Publication Egyház a szekularizált világban, evangélium az elvilágiasodó egyházban Sógor Géza 2023
Publication Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban Biró István 2023
Publication Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 Tasnádi István 2023
Publication A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Balogh Csaba 2023
Publication A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 2023
Publication A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba Jónás Norbert-Ferenc 2023
Publication Református Szemle 116.2 2023
Publication Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben Kató Szabolcs Ferencz 2023
Publication Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai Kulcsár Árpád, Pálfi József 2023
Publication Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig Zamfir Korinna 2023
Publication Zárszó az Oda Wischmeyer által szerkesztett hermeutikai kézikönyv magyar fordításának bemutatóján Adorjáni Zoltán 2023
Publication A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada Kovács Sándor 2023
Publication Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség Kulcsár Árpád 2023
Publication Uralom mint sáfárság Debreczeni István 2023
Publication A metafora halála Nagy Norbert 2023
Publication McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate Ilkei Lóránd 2023
Publication „Nem pusztulnak el ott a férgek” (Ézs 66,24) Adorjáni Zoltán 2023
Contributor Szántó Szilárd
Thesis A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1824-es év második felében Szántó Szilárd 2023
Contributor Török-Buzdug Sándor
Thesis Az IKE kialakulása Török-Buzdug Sándor 2023
Contributor Karácsonyi József-Lehel
Thesis Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban Karácsonyi József-Lehel 2023
Contributor Hideg Ferenc József
Thesis Jellegzetes zsoltáridézetek a Zsidókhoz írt levélben Hideg Ferenc József 2023
Contributor Szilágyi Alpár
Thesis Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban Szilágyi Alpár 2023
Publication A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) Hermán János 2014
Thesis Az 1820. évi Generális Zsinat Torkos Ákos József 2023
Thesis A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből Szilágyi István 2023
Thesis A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből Szabó Zoárd Attila 2023
Thesis Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis Ördög Sándor 2023
Thesis Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) Nagy Dávid 2023
Thesis Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében Nagy Ádám Attila 2023
Thesis Terápiás közösségek (T.C.) a magyar református egyházban és azok haszna a hatékonyabb gyülekezetépítésben Molnár Ede 2023
Thesis A motivációs interjú (MI) módszer ismertetése és alkalmazhatósága szenvedélybetegek és hozzátartozóik között, különös tekintettel a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatában és az egyház missziójában Lukács Róbert-Zoltán 2023
Thesis Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai Kocsis Norbert-Iosif 2023
Thesis A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején Ilyés Hunor István 2023
Thesis „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” Horváth József 2023
Thesis Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása Gecse Krisztián Dániel 2023
Thesis Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában Gáti Gábor 2023
Thesis Lelkészgyerekek viszonyulása az egyházhoz Demeter Ilona Reményke 2023
Thesis A Marosi Református Egyházmegye négy gyülekezetének összeírásai 1687-ből Csatári Leila 2023
Thesis Az erdélyi református elit nemzeti eszmetörténete az 1920 és 1944 közötti kiadványokban Biró István 2023
Thesis Az 1826. évi zsinat Begué Mátyás Eugene Victor 2023
Thesis A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi Barticel-Kiss Benjámin 2023
Thesis Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében Balázs Gergő 2023
Thesis Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között Aszalos Szidónia Honoráta 2023
Thesis Neoprotestáns istentisztelet Szakács György 2023
Thesis Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? Lőrinczi Alpár János 2023
Contributor Szabó Eszter
Thesis Az imádkozás fontossága a 21. században Szabó Eszter 2023
Contributor Lőrinczi Zsófia
Thesis A magyar protestáns bibliafordítások története és néhány sajátosságai Lőrinczi Zsófia 2023
Contributor Demeter Ágnes
Thesis A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközségnek adományozott textíliák a 16–18. században Demeter Ágnes 2023
Contributor Ungvári Rebeka
Thesis A barcaföldvári fogolytábor. Lelkipásztori sorsok Ungvári Rebeka 2023
Contributor Tóth Henrietta-Beatrix
Thesis „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek Tóth Henrietta-Beatrix 2023
Contributor Páll Zalán
Thesis Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve Páll Zalán 2023