Repository index

Grid view | Table view

Use the faceted search filters to narrow results.

Displaying 1 - 100 of 5665 results.
Type Title Contributor Institution Year
Publication Leuenbergi Konkordia Név Nélkül 2023
Publication Református Szemle CXVI. évfolyam, 2023 Név Nélkül 2023
Publication Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve Balogh Csaba 2023
Publication Rektori tanévnyitó beszéd Kovács Sándor 2023
Publication Ötvenéves a Leuenbergi Konkordia Kató Szabolcs Ferencz 2023
Publication Az elveszett pásztor Sógor Árpád 2023
Publication Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig Nagy Norbert 2023
Publication Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról Nagy Norbert 2023
Publication A bővölködés-teológia észak-amerikai kezdetei, jellemzői és utóélete Dél-Koreában, David Yonggi Cho A negyedik dimenzió című könyvének tükrében Lőrinczy Petra 2023
Publication A kolozsvári kollégium etikai kódexe 1786-ból Kolumbán Vilmos József 2023
Publication Hol vagy, új ég és új föld? Éles Éva 2023
Publication Református Szemle 116.6 2023
Publication A konferencia programja Név Nélkül 2023
Publication A kötet szerzői Név Nélkül 2023
Publication Lectori salutem! Visky Sándor Béla 2023
Publication Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei Beke Boróka 2023
Publication Van-e a koinóniának politikuma? Borsi Attila 2023
Publication Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség – evangélikus teológiai megközelítésben Csepregi András 2023
Publication „Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán Debreczeni István 2023
Publication Az üdvösség definíciójának kérdése a vallásközi párbeszédben File Péter 2023
Publication Menedzsmentvezetés és reformátori egyházkormányzás Herbály Eszter 2023
Publication Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően Horváth Levente 2023
Publication Vallásfilozófiai reflexió a teológiai tudás érvényességéről Legéndy Kristóf 2023
Publication Református identitáskrízis a 21. században Németh Tamás 2023
Publication Ady Endre esete a kolozsvári „esztétikusokkal” Pethő Sándor 2023
Publication Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban Péntek-Gyimesi András 2023
Publication A kapcsolati teológia lehetőségei Tódor Csaba 2023
Publication A gondolkodás filozófiai és teológiai felelőssége. Böhm és Tavaszy filozófiája Ungvári Zrínyi Imre 2023
Publication „Isten halott.” De mi van az emberrel? Vitus-Bulbuk István 2023
Publication A „russzkij mir” mint az Ukrajna elleni háború ideológiai alapja és annak ortodox kritikája Zamfir Korinna 2023
Contributor Beke Boróka
Contributor Borsi Attila
Contributor Csepregi András
Contributor File Péter
Contributor Herbály Eszter
Contributor Legéndy Kristóf
Contributor Péntek-Gyimesi András
Contributor Ungvári Zrínyi Imre
Publication Tisztelt konferenciaközösség, kedves előadók és résztvevők! Visky Sándor Béla 2023
Publication A New Christian Dogmatics: Why and How? Brink Gijsbert van den 2023
Publication Crucial choices Kooi Cornelis van der 2023
Publication G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding Juhász Tamás 2023
Publication Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján Albert Csilla 2023
Publication Teológia és irodalom Tavaszy Sándor szemléletében Bacsó István 2023
Publication Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében Balázs Gergő 2023
Publication Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa Balikó Zoltán 2023
Publication Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás Becsky Borbála 2023
Contributor Brink Gijsbert van den
Contributor Kooi Cornelis van der
Contributor Albert Csilla
Contributor Balikó Zoltán
Contributor Becsky Borbála
Publication Látták a láthatatlant Visky Sándor Béla 2024
Contributor Németh Tamás Pápai Református Teológiai Akadémia
Contributor Pethő Sándor Károli Gáspár Református Egyetemen
Contributor Pétery-Schmidt Zsolt
Contributor Pop Titus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Publication Leborulva, nyitott szemmel Visky Sándor Béla 2023
Publication A (társadalmi) nemek harca Pólya Katalin 2023
Publication Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához Pop Titus 2023
Publication Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok Simon János 2023
Publication Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben Sógor Géza 2023
Publication Az analógia fogalma a protestáns teológiában Tódor Csaba 2023
Publication Posztmodern kritikai augusztinizmus Visky Sándor Béla 2023
Publication Reflexiók egy morálfilozófiai vitára. A teológia lehetősége Vitus-Bulbuk István 2023
Publication Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa Zalatnay István 2023
Publication Tartalom Név Nélkül 2023
Publication A kötet szerzői Név Nélkül 2022
Publication A konferencia programja Név Nélkül 2022
Publication Lectori salutem Visky Sándor Béla 2023
Publication Történelemfilozófiai szempontok Tavaszy Sándor teológiájában Bacsó István 2023
Publication „Feltámadott az Úr bizonnyal!” Balázs Gergő 2023
Publication A követés ethosza – az etikus követés Borsi Attila János 2023
Publication A sabbát eszkatológiai jelentősége Debreczeni István 2023
Publication Vályi Nagy Ervin teológiájának aktualitása Fazakas Sándor 2023
Publication Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? Füsti-Molnár Szilveszter 2023
Publication Tavaszy Sándor írásmagyarázata Geréb Zsolt 2023
Publication Facie ad faciem – nincs tehát alibi a létben Horváth Levente 2023
Publication Tavaszy Sándor kálvinizmusa Juhász Ábel 2023
Publication „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál Juhász Tamás 2023
Publication Megajándékozottság és megszólítottság Løgstrup filozófiájában Kovács Barna 2023
Publication Barth és a kultúra Kovács Krisztián 2023
Publication A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában Kovács Szabolcs 2023
Publication Idő és eszkatológia Németh Tamás 2023
Publication Dogma, dogmatika, dogmatörténet Papp György 2023
Publication Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? Papp Zsolt 2023
Publication Kísérlet a feltétlen érvényesség igényének megalapozására Pethő Sándor 2023
Publication Teológiai politikai teológia? Pétery-Schmidt Zsolt 2023
Contributor Kovács Barna Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 1979
Publication A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma Kozma Zsolt 2003
Publication Református Szemle 116.5 2023
Publication Elhunyt d. dr. Kozma Zsolt (1935–2023) Balogh Csaba 2023
Publication A „VAGYOK” jelenlétében Székely József 2023
Publication Búcsúszavak Torkos Ákos József 2023
Publication Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év Balogh Csaba 2023
Publication Tanévzáró beszéd Kovács Sándor 2023
Publication Isten csábított el… Horváth József 2023
Publication Tíz év után újra összeült a Coetus Theologorum Illyefalván Balogh Csaba 2023
Publication Memorandum. Coetus Theologorum, 2023. július 11. Név Nélkül 2023
Publication Kozma Zsolt: A Zsidóhoz írt levél magyarázata Balogh Béla 2023