Repozitórium index

Rácsnézet | Táblanézet

Használja a finomítókat a keresési eredmények szűréséhez.

Típus Cím Szerző Kiadási év
Publikáció A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században Ősz Sándor Előd 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1819-es év első felében Alföldi-Lakatos György 2022
Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban Balás Zoltán Attila 2022
Publikáció Református Szemle 115.2 2022
Publikáció Református Szemle 115.1 2022
Publikáció Mózes Huba: Iszonyú, vad nyár lesz. Esszék Gaal György 2022
Publikáció A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében Máthé-Farkas Zoltán 2022
Publikáció A böjttől a közösségi megtérésig. MTa'an II. Marjovszky Tibor, Márton János 2022
Publikáció „Hiszen csak mostoha, ami mostoha!” Bálint Péter 2022
Publikáció Családlátogatás és esperesi vizitáció. III Buzogány Dezső 2022
Publikáció Fazakas Sándor: Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma Balogh Béla 2022
Publikáció Ökumenische Rundschau, 70. évf. 2021/4. Balogh Béla 2022
Publikáció Doktori címet szerzett Bodnár Lajos Kovács Ábrahám 2022
Publikáció Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás Bodnár Lajos 2022
Publikáció A 70 éves Sipos Gábor köszöntése Ősz Sándor Előd 2022
Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között Ambrus Mózes 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei az 1815-ös év első felében Andrási Zoltán-Sándor 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1815-ben írott vizitációs jegyzőkönyveinek feldolgozása és értelmezése Baciu Marius-Alexandru 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1816-os év első felében Balogh Dávid 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év első felében Dósa Anett Beáta 2022
Szakdolgozat Az 1810–1811. évi generális zsinatok Veress Eszter-Orsolya 2022
Szakdolgozat Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek Fodor Éva Annamária 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év végén és az 1818-as év elején Gerendi Győző 2022
Szakdolgozat Az afroamerikai prédikáció Ilkei Lóránd 2022
Szakdolgozat A jegyesbeszélgetések mentálhigiénés szempontjai Jakab Emese 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1824-es évekből Juhos Barnabás Attila 2022
Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után Tatár László 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1820-as év első felében Lakatos Nándor 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1820-as év végétől az 1821-es év elejéig Majos Zoltán 2022
Szakdolgozat Jonathan Edwards esztétikai nyelvezete Miklós Tamás 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1821-es év első felében Orbán Attila 2022
Szakdolgozat A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése Szabó Gabriella 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvez az 1822-es év első felében Szabó László-Loránd 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1822-es év második felében Vajda Szabolcs 2022
Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” Mátis Szidónia 2022
Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai Bálint Szilárd 2022
Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése Tamási Noémi 2022
Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás Tatár Ágnes-Tekla 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1807-1808 között Varga Árpád-Péter 2022
Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1823-as év második felében Varga Tamás Sándor 2022
Szakdolgozat Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1823-as év első felében Zoltán Mihály Szabolcs 2022
Szakdolgozat A gadarai megszállott meggyógyítása történetének óegyházi recepciótörténete Balázs Bajnai 2022
Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál Kutasi Beáta 2022
Szakdolgozat „Ki vagyok én…?” (Ex 3,11) Bíró Beatrix 2022
Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1806-os évének vizitációs jegyzőkönyve II Almasi Blanka 2022
Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve II. Kulcsar Brigitta-Noémi 2022
Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat Virginás Ervin 2022
Szakdolgozat Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között Füstös Paul-Gabriel 2022
Szakdolgozat A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére Telegdi István 2022
Szakdolgozat Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba Jónás Norbert-Ferenc 2022
Szakdolgozat A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 2022
Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában Lacatos Norbert 2022
Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában Nagy Norbert 2022
Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe Pál Orsolya 2022
Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1806-os évének vizitációs jegyzőkönyvei I Birizdó Szabolcs-Mihály 2022
Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) Bíró Kitti Odett 2022
Publikáció A csúfolódók széke Mezey Mónika 2022
Publikáció Pál, a hozzánk hasonló Balogh Péter 2022
Publikáció Pró és kontra a szürke zónában Lőrinczy Petra 2022
Publikáció Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV Buzogány Dezső 2022
Publikáció Világossággá lett sötétség Visky Sándor Béla 2022
Publikáció Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? Bíró Beatrix 2022
Publikáció Kovács Ábrahám (szerk.): Revival, Renewal and Awakenings in Central European Protestant Churches Lucski Márta 2022
Publikáció Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád Fekete Károly 2022
Publikáció Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei Kulcsár Árpád 2022
Publikáció A 65 évet betöltött Adorjáni Zoltán köszöntése Kolumbán Vilmos József 2022
Publikáció Az Írás bűvöletében Balogh Csaba 2022
Publikáció Hálaszavak Adorjáni Zoltán 2022
Publikáció Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022
Publikáció Unitárius szövegek a prédikációról Balázs Mihály 2022
Publikáció Egy ismeretlen ismerős Lovas Borbála 2022
Publikáció Dávid Ferenc, a prédikátor Kovács Sándor 2022
Publikáció „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” Varga Réka 2022
Publikáció A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban Simon József 2022
Publikáció Prédikáció és fegyelmezetlenség Szigeti Molnár Dávid 2022
Publikáció Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében Lenyó Orsolya 2022
Publikáció Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség Varga Benjámin 2022
Publikáció „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” Maczák Ibolya 2022
Publikáció Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban Sebestyén Ádám 2022
Publikáció Vízkereszt utáni első vasárnap Kelemen Fruzsina 2022
Publikáció „Az táncz nincsen hitből” Kavecsánszki Máté 2022
Publikáció Névmutató Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022
Szakdolgozat A családon belüli erőszak, annak hatása és következményei Vidám Lívia 2022
Szakdolgozat Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában Lőrinczi Eszter 2022
Szakdolgozat A gyász, mint veszteségfeldolgozás a gyermekkorban László Bernadett 2022
Publikáció Református Szemle 115.3 2022
Publikáció Rejtélyes találkozások Éles Éva 2022
Publikáció A kritikus kritikusai Kulcsár Árpád 2022
Publikáció Jézus-mintázatok a népmesékben Bálint Péter 2022
Publikáció Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően Ambrus Mózes 2022
Publikáció Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció Oláh Róbert 2022
Publikáció Michael Welker: Isten Lelke. A Szentlélek teológiája Geréb Zsolt 2022
Publikáció Református Szemle 115.4 2022
Publikáció הבל – vanitas-parafrázisok a Qohelet könyvében Kovács Krisztián 2022
Publikáció A bibliai szöveg jelentősége az új homiletika térnyerésében Éles Éva 2022
Publikáció Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig Borsi Attila János 2022
Publikáció Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára Kulcsár Árpád 2022
Publikáció A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Balogh Csaba 2022
Publikáció Ballagási búcsúbeszéd Ambrus Mózes 2022
Publikáció Rektori tanévzáró beszéd Kolumbán Vilmos József 2022