A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliai nyelvek

Type Title Year Contributor
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A Szentirás eredeti nyelvei a theologiai tudományban 1970 Maksay Albert
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső

dialektika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kegyelem vagy természet? 2023 Bacsó István
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső

humanizmus

Type Title Year Contributor
P Research article Omul ca imagine a lui Dumnezeu 2023 Tódor Csaba
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article The Reasoning Faith of Melanchton as a Humanist 2008 Buzogány Dezső
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
T MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
T BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
P Research article Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
T MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
T BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Research article „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
T BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Research article Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Research article Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Research article Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
T MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
T BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Series, Journal Igehirdető 2.5 1991
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
T BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Review Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
T MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
T BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Short note Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád

reformáció

Type Title Year Contributor
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Review Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Research article Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Research article Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Research article A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Review D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Popular article A reformáció lényege 2001 Varga László
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Research article Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Report Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Review D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente
T BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Research article Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Research article Zwingli 1970 Nagy Géza
P Review Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Short note A reformáció lényege 2001 Varga László
T BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Research article Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Review Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Research article Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Research article Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Research article A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Research article A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Research article Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monograph A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Collection of studies Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán

retorika

Type Title Year Contributor
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
T TDK A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső