A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliai nyelvek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A Szentirás eredeti nyelvei a theologiai tudományban 1970 Maksay Albert

dialektika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kegyelem vagy természet? 2023 Bacsó István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső

humanizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány The Reasoning Faith of Melanchton as a Humanist 2008 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Omul ca imagine a lui Dumnezeu 2023 Tódor Csaba
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Igehirdetés (prédikáció) Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
S BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Recenzió, kritika Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
S BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
S BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
S MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
S MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Prédikációskötet Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
S BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 15.11 2004
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
S BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt

reformáció

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Szaktanulmány Zwingli 1970 Nagy Géza
P Recenzió, kritika Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Rövid szakcikk A reformáció lényege 2001 Varga László
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Recenzió, kritika Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Tudománynépszerűsítő cikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Beszámoló Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente

retorika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
S TDK A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter