Van-e bűn ma, s ha igen, hol? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bűn

Type Title Year Contributor
P Research article A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban 2021 Bakos István
P Research article Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
T MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Research article A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Research article Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság 2016 Kiss Jenő
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Review Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung 2016 Kovács Krisztián

egyház és világ

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
T MA Szakdolgozat Etikai motivumok Báró Kemény János műveiben az egykori teológus nyomában 2013 Sajó Norbert
P Review John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel 2020 Steiner József
T BA Szakdolgozat Bűneiért bünteti, a 16-17. századi sorstragédiák irodalmi motivációja 2015 Karikás Orsolya
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
P Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 2001 Tavaszy Sándor
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
T MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
P Research article „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Research article Nyitott templomajtók egyháza 2010 Kozma Zsolt
P Research article Nem 2020 Kozma Zsolt
T MA Szakdolgozat A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
P Research article Egyház a közélet sodrásában 2010 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat Napjaink terrorizmusa és leküzdési perspektívák 2017 Elekes Zsolt

etika

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
P Research article A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Report Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
P Monograph A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
T BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Research article Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
P Research article Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
P Research article A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Research article Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
T BA Szakdolgozat Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
P Research article Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
T BA Szakdolgozat Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Research article Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Review Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Assessment Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
T MA Szakdolgozat A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
T BA Szakdolgozat A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Research article Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Research article Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
P Research article Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István
P Manuscript Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Research article Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Review Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
T MA Szakdolgozat Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
T BA Szakdolgozat Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Research article A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
P Research article Vályi Nagy Ervin teológiájának aktualitása 2023 Fazakas Sándor
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research assessment Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
T BA Szakdolgozat Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Research article A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
P Research article Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
T BA Szakdolgozat A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Research article Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
T TDK Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Research article "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Research article Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
T MA Szakdolgozat A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
T BA Szakdolgozat A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Research article Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
P Research article Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? 2023 Papp Zsolt
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
P Review Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
T BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Research article A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
T BA Szakdolgozat Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor

megváltás

Type Title Year Contributor
P Research article Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Monograph A váltság gondolata az Ótestamentumban 1945 Nagy András