Dávid Ferenc, a prédikátor tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

erdélyi unitárius egyház

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
T BA Szakdolgozat Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
T BA Szakdolgozat A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Research article Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
T BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
T BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T BA Szakdolgozat Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Research article Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
T BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
P Research article Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
T BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
T MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
T BA Szakdolgozat A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
T BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Research article Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Research article Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
T BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Research article Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
T MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Research article Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
T BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Review Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
T MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
T BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Research article „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Short note Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
T BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Research article Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Research article Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
T BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 2.5 1991
P Meditation, sermon Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter

unitárius egyház

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Confutatio Arianorum azaz Szegedi Kis István Loci Communes-enek egyháztörténeti háttere különös tekintettel az antitrinitarizmus cáfolatára 2001 Nagy Alpár Csaba
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Research article Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Research article Mutatis mutandis 2019 Kovács Sándor
P Research article Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Review A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada 2023 Kovács Sándor
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Research article Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály