A kritikus kritikusai tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

homiletika

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article After half a century 2021 Literáty Zoltán
P Research article Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között 2015 Koppándi Botond Péter
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat A XX. századi amerikai unitárius homiletika 2012 Gyerő Attila
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
T TDK Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
T MA Szakdolgozat Benczédi Pál prédikációi 2021 Benczédi Zsófia
P Research article Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája? 2015 Fekete Károly
P Laudatio Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Fekete Károly
T MA Szakdolgozat A narratív prédikálás mint módszer 2014 Bartha Alpár
T BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
T BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
T TDK A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
T MA Szakdolgozat Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között 2021 Demeter Henrietta
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Report Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T BA Szakdolgozat Kortárs magyar homiletikai irányzatok 2012 Bartha Alpár
P Research article Kiútkeresés az unitárius homiletikában Trianon után 2021 Koppándi Botond Péter
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze 2019 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
T BA Szakdolgozat Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
T BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
T MA Szakdolgozat Az evangélium kommunikálása 2021 Magyar Norbert
P Research article A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
T MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
T BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
T MA Szakdolgozat Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd
T BA Szakdolgozat A bibliai szöveg szerepe a prédikálásban Wilfried Engemann homiletikai koncepciójában, különös tekintettel a Homiletics című munkájára 2021 Gecse Krisztián Dániel
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
T MA Szakdolgozat A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Review Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
T BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Short note Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Research article Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
T MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
T BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Series, Journal Igehirdető 2.5 1991
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
T BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
T MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Research article Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
T BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
T MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Research article „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Research article Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
T BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
T MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
T BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt

liberális teológia

Type Title Year Contributor
P Research assessment Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Research article Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Research article “Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia 2019 Kovács Ábrahám
P Research article A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T TDK A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
P Research article Isten a folyamatteológiában 2019 Szent-Iványi Ilona
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Research article A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
P Research article Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos