Észak-Erdély

Type Title Year Contributor
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
T MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Report Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Közlemény A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása 2023 Balogh Csaba
P Research article Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Announcement 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Nagy Eszter
P Research article Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában 2017 Kurta József Tibor
P Research article Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
T TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Report Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor
P Report Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
P Report Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2023 Kató Szabolcs Ferencz
P Report Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Research article Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
I Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
T BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Research article A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
P Research article Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Balogh Csaba
P Greeting Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Bíró Beatrix
P Research article Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
I A Teológiai Intézet udvara
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Report Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
P Research article Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
P Report Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
P Greeting Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Report Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Report Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Short note Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
I Kolozsvári Teológiai Fakultás
T BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Report Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019
I Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
T MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monograph Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Review Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
P Report Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Report Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Report A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Collection of studies Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Short note Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
T BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Report Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
P Beszámoló Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Balogh Csaba
P Research article Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
T MA Szakdolgozat A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Report Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Catalog A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József

Második Bécsi Döntés

Type Title Year Contributor
T TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
T MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Research article Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
T MA Szakdolgozat Az erdélyi református elit nemzeti eszmetörténete az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István
P Monograph A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
T MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes

publikációs tevékenység

Type Title Year Contributor
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Laudatio Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor 2022 Ősz Sándor Előd

teológiai tanárok

Type Title Year Contributor
P Collection of studies Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Research article Tavaszy Sándor (1888-1951) 1995 Juhász Tamás
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
T MA Szakdolgozat Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes