Bacsó István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Augustinus

Típus Title Year Contributor
S N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István

dialektika

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Kegyelem vagy természet? 2023 Bacsó István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
S N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
S N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
S N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
S N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia

egyházatyák

Típus Title Year Contributor
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente
P Tanulmánykötet Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit, Papp György
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Monográfia Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation 2007 Pásztori-Kupán István
S N/A Jusztinosz mártír élete és jelentősége az óegyházi irodalomban és napjainkban 2015 Bedő Judit Boróka
P Szaktanulmány Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Papp György
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György

Emmanuel Lévinas

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bibliai „Ne ölj!” parancsolat Emmanuel Lévinas filozófiájában 2019 Bacsó István

fenomenológiai etika

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bibliai „Ne ölj!” parancsolat Emmanuel Lévinas filozófiájában 2019 Bacsó István

háború

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bibliai „Ne ölj!” parancsolat Emmanuel Lévinas filozófiájában 2019 Bacsó István
P Szaktanulmány Néhány etikai kérdés vizsgálata a háború kapcsán 2021 Tódor Csaba