Publikációk

Publikációk | Rácsnézet | Táblanézet
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal
1 Despre lucruri prea minunate Balogh Csaba 2023 Egyéb 200
2 Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022 Egyháztörténet, Egyéb, Egyéb 254
3 Az Írás bűvöletében Balogh Csaba, Kolumbán Vilmos József 2021 Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológia, Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Spiritualitás, Ókortudomány, Művészettörténet, Egyházzene 815
4 In aetatum confiniis Papp György 2021 Rendszeres teológia 172
5 Bizalom a határon Visky Sándor Béla 2003 Rendszeres teológia 240
6 Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 2019
7 Akik jó bizonyságot nyertek 1995 Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)
8 Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time 2009
9 Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe Kovács Ábrahám 2009 Rendszeres teológia, Egyháztörténet
10 Wichtige Wendepunkte // Pivotal Turns 2014 Egyéb, Teológia (általános)
11 Propheten der Epochen / Prophets during the Epochs Egeresi László Sándor, Kókai-Nagy Viktor 2015 Ószövetség
12 Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi konferenciája 2018 2018
13 Wonderlijk gewoon Gert Kwakkel 2003 Ószövetség 192
14 Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann Balogh Csaba 2014 Ószövetség
15 A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben Kolumbán Vilmos József 2019 Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)
16 Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok 2020 Egyéb
17 Dem Leben dienen 2021 Egyéb, Teológia (általános)
18 Unitárius Kalendárium 2018 2017
19 Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája 2019 2020
20 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából Kókai-Nagy Viktor, Egeresi László Sándor 2020
21 Az Egység tükröződései Czire Szabolcs 2014 Egyéb, Teológia (általános)
22 Az alexandriai Biblia Oláh Zoltán, Papp György 2019
23 Vidimus enim stellam eius 2011
24 Átjárható határok 2011
25 Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation 2010
26 Hegyen épült város 2016
27 Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből Kustár Zoltán 2018 Ószövetség, Rendszeres teológia
28 Mikro & Makro 2012
29 Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában D. Tóth Judit, Papp György 2019 Újszövetség, Rendszeres teológia, Egyháztörténet 193
30 Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 2015 Egyéb
31 KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2020 Egyháztörténet, Egyéb
32 A reformáció öröksége Kolumbán Vilmos József 2018 Egyháztörténet 663
33 Non videri, sed esse Kolumbán Vilmos József 2017 Egyháztörténet 288
34 A Tordai Református Nagyhét Emlékkönyve László Dezső 1929 237
35 Lekötelezetten Kozma Zsolt 2012 Egyéb 160
36 Tegnap, ma és örökké Kozma Zsolt 2010 Egyéb
37 Theologiai Tanulmányok Makkai Sándor 1970 Egyéb, Teológia (általános) 160
38 A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései Imre Lajos 1940 Gyakorlati teológia 65
39 A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve Makkai Sándor 1927 Egyéb 183