Publication

Publikációk | Rácsnézet | Táblanézet
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal Pages
1 Látták a láthatatlant Visky Sándor Béla 2024 Rendszeres teológia 365
2 Leborulva, nyitott szemmel Visky Sándor Béla 2023 Rendszeres teológia 368
3 Despre lucruri prea minunate Balogh Csaba 2023 Egyéb 200
4 Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022 Egyháztörténet, Egyéb, Egyéb 254
5 Az Írás bűvöletében Balogh Csaba, Kolumbán Vilmos József 2021 Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológia, Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Spiritualitás, Ókortudomány, Művészettörténet, Egyházzene 815
6 In aetatum confiniis Papp György 2021 Rendszeres teológia 172
7 Bizalom a határon Visky Sándor Béla 2003 Rendszeres teológia 240
8 Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 2019
9 Wichtige Wendepunkte // Pivotal Turns 2014 Egyéb, Teológia (általános)
10 Akik jó bizonyságot nyertek Kozma Zsolt 1996 Egyéb, Teológia (általános) 431
11 Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time 2009
12 Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe Kovács Ábrahám 2009 Rendszeres teológia, Egyháztörténet
13 Propheten der Epochen / Prophets during the Epochs Egeresi László Sándor, Kókai-Nagy Viktor 2015 Ószövetség
14 Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi konferenciája 2018 2018
15 Wonderlijk gewoon Gert Kwakkel 2003 Ószövetség 192
16 Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann Balogh Csaba 2014 Ószövetség
17 Dem Leben dienen 2021 Egyéb, Teológia (általános)
18 A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben Kolumbán Vilmos József 2019 Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)
19 Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok 2020 Egyéb
20 Unitárius Kalendárium 2018 2017
21 Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája 2019 2020
22 Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából Kókai-Nagy Viktor, Egeresi László Sándor 2020
23 Az Egység tükröződései Czire Szabolcs 2014 Egyéb, Teológia (általános)
24 Az alexandriai Biblia Oláh Zoltán, Papp György 2019
25 Vidimus enim stellam eius 2011
26 Átjárható határok 2011
27 Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation 2010
28 Hegyen épült város 2016
29 Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből Kustár Zoltán 2018 Ószövetség, Rendszeres teológia
30 Mikro & Makro 2012
31 Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában D. Tóth Judit, Papp György 2019 Újszövetség, Rendszeres teológia, Egyháztörténet 193
32 Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 2015 Egyéb
33 KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2020 Egyháztörténet, Egyéb
34 A reformáció öröksége Kolumbán Vilmos József 2018 Egyháztörténet 663
35 Non videri, sed esse Kolumbán Vilmos József 2017 Egyháztörténet 288
36 A Tordai Református Nagyhét Emlékkönyve László Dezső 1929 237
37 Lekötelezetten Kozma Zsolt 2012 Egyéb 160
38 Tegnap, ma és örökké Kozma Zsolt 2010 Egyéb
39 Theologiai Tanulmányok Makkai Sándor 1970 Egyéb, Teológia (általános) 160
40 A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései Imre Lajos 1940 Gyakorlati teológia 65