Balás Zoltán Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

beavatás

Típus Title Year Contributor
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila

keresztség

Típus Title Year Contributor
S N/A Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
S N/A A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
S N/A A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
S N/A A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
S N/A Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S N/A A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila

rituális tisztálkodás

Típus Title Year Contributor
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila

rituális tisztaság

Típus Title Year Contributor
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
S N/A A farizeusok és Jézus Krisztus tanításának összevetése 2018 Tordai István Levente
P Szaktanulmány Mártsa bele az izsópot... 2020 Marjovszky Tibor

zsidóság

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Van-e igény az egyházban antiszemitizmusra? 2014 Ledán M. István
S N/A Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
S N/A A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A judaizmus mint nem misszionáló vallás hit-népszerűsítő törekvései az újszövetségi korban 2021 Steiner József
P Szaktanulmány A csúfolódók széke 2022 Mezey Mónika
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A Szanhedrin jogköre a római uralom idején 2019 Simon János
P Szaktanulmány Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, s ha igen, mit kezdjünk vele? 2013 Balogh Csaba
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba