antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján 2023 Albert Csilla
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően 2023 Horváth Levente
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente

kegyesség (spiritualitás)

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az imádkozás fontossága a 21. században 2023 Szabó Eszter
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Recenzió, kritika Walter Brueggemann: A hit a zsoltárok könyvében 2008 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
S MA Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Szaktanulmány Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig 2022 Borsi Attila János
P Szaktanulmány Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás 2023 Becsky Borbála
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
S BA Szakdolgozat A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla

közösségi lelkigondozás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente

lelkigondozás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
S BA Szakdolgozat Az abortuszon átesett nők lelkigondozása 2012 Léta Zsolt
P Szaktanulmány A biblioterápia és a "bibliaterápia" 2023 Bíró Beatrix
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Lelkigondozó prédikálás 2006 Bustya Dezső
S MA Szakdolgozat Segítség a szorongóknak 2019 Erdei Márk Sándor
S BA Szakdolgozat Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S BA Szakdolgozat A depresszió jelensége az egyetemista korú fiataloknál és ennek lehetséges vallásos gyökerei 2023 Őrdőg Andrea-Ilona
P Szaktanulmány A pánikbetegség és a hozzá kapcsolódó fóbiák lelkigondozói vetületei 2015 Simon János
S MA Szakdolgozat Családlátogatás a gyülekezetépítés szolgálatában 2014 Bencze Zsuzsánna
S BA Szakdolgozat A rendszerelmélet alkalmazása a lelkész önismeretében 2011 Lőrinczi Levente
P Szaktanulmány Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală 2023 Kiss Jenő
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
S MA Szakdolgozat A gyászolók lelkigondozása 2018 Demeter Szabolcs István
S BA Szakdolgozat A segítő beszélgetés alkalmazása a gyülekezeti lelkigondozásban 2013 Demény Zita Ágnes
S MA Szakdolgozat A motivációs interjú (MI) módszer ismertetése és alkalmazhatósága szenvedélybetegek és hozzátartozóik között, különös tekintettel a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatában és az egyház missziójában 2023 Lukács Róbert-Zoltán
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Rövid szakcikk Szórványpásztoráció 1940 Bereczky Sándor
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
P Szaktanulmány Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján 2022 Nagy Eszter
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
S MA Szakdolgozat A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
S BA Szakdolgozat A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai 2013 Gáti Tibor Levente
P Szaktanulmány A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2023 Nagy Eszter
P Szaktanulmány Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban 2015 Somfalvi Edit
P A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei 2004 Székely József
S MA Szakdolgozat Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S BA Szakdolgozat A szenvedélybetegek gyógyulásában felhasznált liturgikai elemek gyülekezetekben 2018 Kondor Ádám
S ETDK A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2022 Nagy Eszter
P Szaktanulmány Amikor „szorít a templom” 2015 Simon János

trinitárius modell

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente