Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

ének

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S MA Szakdolgozat Ének-zene és lelki élet a magyar református gyülekezetekben (Esettanulmány) 2024 Debreczeni Júlia
S BA Szakdolgozat A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila

énekeskönyv

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

felmérés

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S MA Szakdolgozat Ének-zene és lelki élet a magyar református gyülekezetekben (Esettanulmány) 2024 Debreczeni Júlia
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

Magyar Református Énekeskönyv

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Recenzió, kritika A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria

Marosi Református Egyházmegye

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei az 1815-ös év első felében 2022 Andrási Zoltán-Sándor
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1788-1789 között 2014 Bálint István
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1743-1745 között 2013 Hajdú István
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 2015 Ferenczi Zoltán
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792-ből 2015 Mészáros Mihály Immánuel
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1798-1799 között 2017 Zsigmond Miklós
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1807-1808 között 2022 Varga Árpád-Péter
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1813 2019 Veszprémi Boglárka
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év végén és az 1818-as év elején 2022 Gerendi Győző
P Szaktanulmány Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetése és közvetlen következménye a Marosi Református Egyházmegyében 2017 Berekméri Árpád Róbert
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1787-1789 között 2014 Fehérvári István Csaba
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1772-1773 között 2015 Major Erneszt Dániel
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből: Harasztkerék, Szentgerice, Szövérd, Kelementelke, Gyulakuta 2024 Gegő Csenge Beáta
S BA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1768. november 29.-1770. február 5. 2015 Molnár Viktor Lajos
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806 2018 Pál Árpád Csaba
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1800-1801 2018 Nagy Sándor Csongor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1821-es év első felében 2022 Orbán Attila
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1815-ben írott vizitációs jegyzőkönyveinek feldolgozása és értelmezése 2022 Baciu Marius-Alexandru
S BA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1732.11.12.-1735.01.28. 2012 Köblös Lehel
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1797-1798 2015 Kádár Zoltán János
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei -1793 2015 Gáti Tibor Levente
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1824-es év második felében 2023 Szántó Szilárd
S BA Szakdolgozat Vizitáció a marosi református egyházmegyében 1764-1766 között 2017 Tatár Ferenc
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1823-as év második felében 2022 Varga Tamás Sándor
S BA Szakdolgozat Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1810–1811 között 2019 Bucsi Brigitta
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1824-es évekből 2022 Juhos Barnabás Attila
P Szaktanulmány Esperesi vizitációk a Marosi Református Egyházmegyében az impériumváltástól 1927-ig 2018 Berekméri Árpád Róbert
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1783-1785 között 2014 Szövérfi Mihály
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1760-1761 2014 Fehér Attila
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből: Erdőszentgyörgy, Vadasd, Havad, Nyárádszentsimon, Geges 2024 Máté András Lőrinc
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között 2015 Demeter Szabolcs István
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek átírása, feldolgozása (1790) 2016 Székely Szilárd
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1803 2018 Varga Árpád-Péter
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvez az 1822-es év első felében 2022 Szabó László-Loránd
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből 2020 Szabó László-Loránd
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1816-os év első felében 2022 Balogh Dávid
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806-1807 2020 Ivanov Annamária
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1801-1802 között 2021 Mátyási Gerda Georgina
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1795-1796 között 2015 Bíró Alpár
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1774. október 15-1777. január 7. 2015 Kovács László
S BA Szakdolgozat A Marosi Református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1821-es év második felében 2024 Füleki Sándor
S BA Szakdolgozat Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791 2017 Csegezi Zsolt Dezső
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 2020 Kondor Ádám
S MA Szakdolgozat Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1823-as év első felében 2022 Zoltán Mihály Szabolcs
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1820-as év első felében 2022 Lakatos Nándor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1819-es év első felében 2022 Alföldi-Lakatos György
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1778-1780 között 2014 Madaras Mihály Attila
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1771-1772 között 2013 Székely Róbert Imre
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből: Székelytompa, Székelymoson, Székelykál, Nagyernye, Székes 2024 Pál Orsolya
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1780-1782 között 2015 Nagy Hunor Ferencz
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1776-1778 között 2016 Kis Bálint
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Szabó Zoárd Attila
S BA Szakdolgozat Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1799-1800 között 2017 Szabó-Salánki Tibor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1822-es év második felében 2022 Vajda Szabolcs
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1813-1814 között 2019 Ilyés Hunor István
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év első felében 2022 Dósa Anett Beáta
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812 2020 Szabó Zoárd Attila
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1795 2015 Tordai István Levente
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29. 2015 Köblös Lehel
S BA Szakdolgozat A Marosi Református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1826-os évből 2024 Vass Áron Levente
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1762-1763 között 2016 Tarr Csaba
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1809 2020 Nagy Tibor
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1804 2018 Ivanov Anamária
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1820-as év végétől az 1821-es év elejéig 2022 Majos Zoltán