Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 15.11 2004
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Igehirdetés (prédikáció) Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Szaktanulmány Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
S MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Recenzió, kritika Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
S MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Prédikációskötet Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
S MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
S MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
S BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István

liturgia

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S MA Szakdolgozat Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
S BA Szakdolgozat „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Tudománynépszerűsítő cikk Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S BA Szakdolgozat Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila

ókeresztyén liturgia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke

ókori keresztyénség

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A jeruzsálemi ősgyülekezet megalakulása és élete 2016 Petkes Csilla Ilonka
S MA Szakdolgozat Aelia Eudokia és az efézusi-kalcedoni kor politikai és szellemi háttere 2015 Egyed Ildikó
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat Jusztinosz mártír élete és jelentősége az óegyházi irodalomban és napjainkban 2015 Bedő Judit Boróka
S BA Szakdolgozat A Júdás evangéliuma dogmatörténeti értékelése 2012 Bedő Judit Boróka

úrvacsora

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat A konfirmáció mint az úrvacsorához való járulás feltétele 2012 Bandi Attila
P Recenzió, kritika Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? 2014 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila