Begué Mátyás Eugene Victor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
T N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
T N/A A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
T N/A Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
T N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
T N/A A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
T N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
T N/A A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
T N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
T N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
T N/A Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor

generális zsinat

Típus Title Year Contributor
T N/A Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Bárócz-Szikszai Alexa
T N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
T N/A Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
T N/A Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Erdei Árpád Előd
T N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
T N/A Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
T N/A Az 1801–1802. évi generális zsinatok 2019 Veress Eszter-Orsolya
T N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
T N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
T N/A Az 1820. évi Generális Zsinat 2023 Torkos Ákos József

halál

Típus Title Year Contributor
T N/A Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
T N/A A gyászolók lelkigondozása 2018 Demeter Szabolcs István
P Research article A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Research article Întâlniri misterioase 2023 Éles Éva
T N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
T N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Review Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Research article Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
T N/A "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
P Review Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
T N/A A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
P Research article Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila

halál utáni élet

Típus Title Year Contributor
P Research article A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Review Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Research article Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Research article Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise 2018 Bányai László