Szakdolgozatok

Váltson át Index nézetre hogy szűkítse a keresését.

Thesis type
Subject area
Year
# Szerző Cím Év Szakterület Témavezető
1 Szántó Szilárd A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1824-es év második felében 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
2 Török-Buzdug Sándor Az IKE kialakulása 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
3 Karácsonyi József-Lehel Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Újszövetség Czire Szabolcs
4 Hideg Ferenc József Jellegzetes zsoltáridézetek a Zsidókhoz írt levélben 2023 Ószövetség, Újszövetség Papp György
5 Szilágyi Alpár Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Gyakorlati teológia Koppándi Botond Péter
6 Torkos Ákos József Az 1820. évi Generális Zsinat 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
7 Szilágyi István A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
8 Szabó Zoárd Attila A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
9 Ördög Sándor Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
10 Nagy Dávid Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
11 Nagy Ádám Attila Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Gyakorlati teológia Somfalvi Edit
12 Molnár Ede Terápiás közösségek (T.C.) a magyar református egyházban és azok haszna a hatékonyabb gyülekezetépítésben 2023 Gyakorlati teológia Horváth Levente
13 Lukács Róbert-Zoltán A motivációs interjú (MI) módszer ismertetése és alkalmazhatósága szenvedélybetegek és hozzátartozóik között, különös tekintettel a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatában és az egyház missziójában 2023 Gyakorlati teológia Horváth Levente
14 Kocsis Norbert-Iosif Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
15 Ilyés Hunor István A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
16 Horváth József „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Ószövetség Balogh Csaba
17 Gecse Krisztián Dániel Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gyakorlati teológia Horváth Levente
18 Gáti Gábor Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Rendszeres teológia Visky Sándor Béla, Papp György
19 Gáti Gábor Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Rendszeres teológia Visky Sándor Béla, Papp György
20 Demeter Ilona Reményke Lelkészgyerekek viszonyulása az egyházhoz 2023 Gyakorlati teológia Somfalvi Edit
21 Csatári Leila A Marosi Református Egyházmegye négy gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
22 Biró István Az erdélyi református elit nemzeti eszmetörténete az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
23 Begué Mátyás Eugene Victor Az 1826. évi zsinat 2023 Egyháztörténet Kolumbán Vilmos József
24 Barticel-Kiss Benjámin A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Egyháztörténet Buzogány Dezső
25 Balázs Gergő Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Rendszeres teológia Visky Sándor Béla, Horváth Levente
26 Balázs Gergő Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Rendszeres teológia Visky Sándor Béla, Horváth Levente
27 Aszalos Szidónia Honoráta Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Gyakorlati teológia Somfalvi Edit
28 Szakács György Neoprotestáns istentisztelet 2023 Gyakorlati teológia Koppándi Botond Péter
29 Lőrinczi Alpár János Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Rendszeres teológia Tódor Csaba
30 Szabó Eszter Az imádkozás fontossága a 21. században 2023 Gyakorlati teológia Tódor Csaba