Reformed Review

Református Szemle 116.6

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Hol vagy, új ég és új föld? Éles Éva 2023 116 06 557-581 2023-6369.pdf 2.22 MB
A bővölködés-teológia észak-amerikai kezdetei, jellemzői és utóélete Dél-Koreában, David Yonggi Cho A negyedik dimenzió című könyvének tükrében Lőrinczy Petra 2023 116 06 582-608 2023-6370.pdf 586.97 KB
A kolozsvári kollégium etikai kódexe 1786-ból Kolumbán Vilmos József 2023 116 06 609-624 2023-6371.pdf 1.98 MB
Az elveszett pásztor Sógor Árpád 2023 116 06 625-634 2023-6372.pdf 1.97 MB
Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig Nagy Norbert 2023 116 06 635-641 2023-6373.pdf 464.54 KB
Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról Nagy Norbert 2023 116 06 642-649 2023-6374.pdf 322.68 KB
Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve Balogh Csaba 2023 116 06 650-651 2023-6375.pdf 2.21 MB
Rektori tanévnyitó beszéd Kovács Sándor 2023 116 06 652-658 2023-6376.pdf 2.19 MB
Ötvenéves a Leuenbergi Konkordia Kató Szabolcs Ferencz 2023 116 06 659-661 2023-6377.pdf 2.4 MB
Leuenbergi Konkordia Név Nélkül 2023 116 06 662-668 2023-6378.pdf 1.95 MB
Református Szemle CXVI. évfolyam, 2023 Név Nélkül 2023 116 06 669-672 2023-6379.pdf 1.93 MB

Református Szemle 116.5

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” Éles Éva 2023 116 05 445-470 2023-6218.pdf 394.92 KB
Kegyelem vagy természet? Bacsó István 2023 116 05 471-484 2023-6219.pdf 265.46 KB
Az érkeserűi úrasztali kehely nyomában Fodor László 2023 116 05 485-510 2023-6221.pdf 720.81 KB
„A semmiből egy új, más világot teremtettem” Gaál Botond 2023 116 05 511-521 2023-6222.pdf 230.66 KB
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai Emődi András 2023 116 05 522-532 2023-6224.pdf 809.94 KB
Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015 Batizán Attila 2023 116 05 533-552 2023-6225.pdf 489.16 KB

Református Szemle 116.4

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
A biblioterápia és a "bibliaterápia" Bíró Beatrix 2023 116 04 333-359 2023-6226.pdf 278.84 KB
A kánai menyegző története a folklórszövegekben Bálint Péter 2023 116 04 360-387 2023-6227.pdf 323.26 KB
Kozma Zsolt: A Zsidóhoz írt levél magyarázata Balogh Béla 2023 116 04 388-397 2023-6228.pdf 487.17 KB
Nemzetközi Kálvin-konferencia Grand Rapidsben Magyar Balázs Dávid 2023 116 04 389-404 2023-6229.pdf 378.83 KB
Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóraegzisztencia ekléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai. Összefoglalás Batizán Attila 2023 116 04 404-410 2023-6231.pdf 213.23 KB
Batizán Attila doktori címet szerzett Adorjáni Zoltán 2023 116 04 404-404 2023-6230.pdf 134.64 KB
A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása Balogh Csaba 2023 116 04 411-412 2023-6232.pdf 289.99 KB
Búcsúszavak Torkos Ákos József 2023 116 04 412-414 2023-6234.pdf 407.68 KB
Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év Balogh Csaba 2023 116 04 414-415 2023-6235.pdf 178.17 KB
Tanévzáró beszéd Kovács Sándor 2023 116 04 415-423 2023-6236.pdf 141.74 KB
Isten csábított el… Horváth József 2023 116 04 423-425 2023-6237.pdf 268.32 KB
Tíz év után újra összeült a Coetus Theologorum Illyefalván Balogh Csaba 2023 116 04 425-429 2023-6238.pdf 397.06 KB
Memorandum. Coetus Theologorum, 2023. július 11. Név Nélkül 2023 116 04 429-431 2023-6239.pdf 167.16 KB
Elhunyt d. dr. Kozma Zsolt (1935–2023) Balogh Csaba 2023 116 04 431-434 2023-6240.pdf 294.39 KB
A „VAGYOK” jelenlétében Székely József 2023 116 04 435-440 2023-6241.pdf 127.6 KB

Református Szemle 116.3

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira Éles Éva 2023 116 03 221-235 2023-6181.pdf 307.85 KB
A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 2023 116 03 237-266 2023-6182.pdf 383.77 KB
A biblioterápia és a "bibliaterápia" Bíró Beatrix 2023 116 03 267-294 2023-6183.pdf 337.24 KB
A teológus mesterség Klein Hans 2023 116 03 295-304 2023-6185.pdf 182.64 KB
Látták a láthatatlant. II. Kolozsvári Tavaszy-napok, 2023. március 22–23 Debreczeni István 2023 116 03 305-309 2023-6186.pdf 527.85 KB
Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja Adorjáni Zoltán 2023 116 03 309-310 2023-6187.pdf 341.43 KB
Isten éltesse a Quo Vadist! Kovács Sándor 2023 116 03 310-310 2023-6188.pdf 156.96 KB
Az örökség mindig kötelez Telegdi István 2023 116 03 311-311 2023-6189.pdf 152.29 KB