egyház és állam

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Sörös Béla emlékezete 2018 Somogyi Alfréd
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Kovács, Ábrahám – Jaeshik, Shin (szerk.): Church and State. Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and in the Korean Protestant Churches 2021 Lucski Márta
P Szaktanulmány Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. II. 2015 Geréb Miklós
P Monográfia A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Szaktanulmány Sass Kálmánné, a csendes erő megtestesítője 2014 Hermán János
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Szaktanulmány Kezdet és vég 2017 Korányi Andás
P Szaktanulmány Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. I. 2015 Geréb Miklós
P Szaktanulmány Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Restitutio ad institutionem A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége 2015 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya Máté evangéliumában 2017 Lészai Lehel
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
P Szaktanulmány Romániai református elit a hatalom szolgálatában 2018 Jánosi Csongor
P Szaktanulmány Romániai egyházak adójogi lehetőségei és kötelezettségei, avagy hogyan tartsuk meg azt, ami a miénk, miközben megadjuk a császárnak azt, ami a császáré 2015 Simon János
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A bűn, bűnbánat, megbocsátás 2021 Kiss Lajos András
P Szaktanulmány Megszállók és megszállottak 2015 Csendes László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1972 2018 Szabó Lehel Szabolcs

Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai 1970-1971 2019 Adorján Dávid
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 2018 Pop Péter Ádám
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1972 2018 Szabó Lehel Szabolcs
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai 1989 2019 Szegi Máté Bencze
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai - 1973 2018 Csinta Lajos László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1970 2020 Oláh Ferencz Krisztián

jegyzőkönyv

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1801-1802 között 2021 Mátyási Gerda Georgina
S BA Szakdolgozat Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év második felében 2021 Lukács Róbert-Zoltán
S MA Szakdolgozat Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Erdei Árpád Előd
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806-1807 2020 Ivanov Annamária
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből 2020 Szabó László-Loránd
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év második felében 2021 Ördög Sándor
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év második felében 2021 Demeter Ilona Reményke
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1809 2020 Nagy Tibor
S BA Szakdolgozat Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében 2020 Zoltán Mihály Szabolcs
S BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1812 2020 Szabó Zoárd Attila
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év első felében 2021 Máté András Lőrinc
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
S MA Szakdolgozat Vizitáció az Enyedi Református Egyházmegyében 1798-1799 között 2020 Gál Ervin Gyula
S BA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1805 2020 Majos Zoltán
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
S BA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1802 első felében 2020 Vajda Szabolcs
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében 2021 Gáti Gábor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1970 2020 Oláh Ferencz Krisztián
S BA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 első felében 2020 Gerendi Győző
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1802-es év első felében 2021 Molnár Ede
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
S MA Szakdolgozat A sóváradi református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása 2020 Tatár Ferenc
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
S BA Szakdolgozat Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1804-es év első felében 2020 Lakatos Nándor
S MA Szakdolgozat Az 1820. évi Generális Zsinat 2023 Torkos Ákos József
S MA Szakdolgozat Az Enyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében 2021 Magyar Boglárka
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1800-as évben 2021 Horváth József
S MA Szakdolgozat Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Bárócz-Szikszai Alexa
S MA Szakdolgozat A kolozsvári református egyházközségek parokiális köreinek jegyzőkönyvei az első világháború idején 2020 Lészai Róbert
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
S BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1803-as év második felében 2021 Nagy Ádám Attila
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 2018 Pop Péter Ádám
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 2020 Kondor Ádám
S BA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1800 második felében 2020 Alföldi-Lakatos György

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Type Title Year Contributor
P Beszámoló Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
S TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
K Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Beszámoló „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Szaktanulmány Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
K Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
S BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Szaktanulmány A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
P Szaktanulmány Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Bíró Beatrix
K A Teológiai Intézet udvara
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Beszámoló Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
S MA Szakdolgozat A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Szaktanulmány Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Beszámoló Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
P Beszámoló Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
K Kolozsvári Teológiai Fakultás
P Rövid szakcikk Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Beszámoló Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Közlemény 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában 2017 Kurta József Tibor
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Recenzió, kritika Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
P Beszámoló Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2023 Kató Szabolcs Ferencz
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Katalógus A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Beszámoló A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
P Rövid szakcikk Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Beszámoló Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
P Köszöntés Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Beszámoló Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Beszámoló Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Nagy Eszter
S TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Szaktanulmány Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Beszámoló Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán

kommunizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bűn, bűnbánat, megbocsátás 2021 Kiss Lajos András
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Szaktanulmány Sass Kálmánné, a csendes erő megtestesítője 2014 Hermán János
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1972 2018 Szabó Lehel Szabolcs
S BA Szakdolgozat Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Szaktanulmány Romániai református elit a hatalom szolgálatában 2018 Jánosi Csongor
P Szaktanulmány Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron 2017 Hermán János
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai - 1973 2018 Csinta Lajos László
P Szaktanulmány A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) 2014 Hermán János
P Szaktanulmány „Névtelen mártír” 2017 Hermán János
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
P Szaktanulmány Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése 2010 Kurta József Tibor
P Recenzió, kritika Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) 2020 Bányai László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai 1970-1971 2019 Adorján Dávid
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 2018 Pop Péter Ádám