Studia Doctorum Theologiae Protestantis

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete Vass Lehel 2021 12 7-57 2021-6061.pdf 914.53 KB
Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! Éles Éva 2021 12 58-74 2021-6062.pdf 429.61 KB
Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében Papp György 2021 12 77-104 2021-6063.pdf 531.16 KB
Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében Szűcs Bernadett 2021 12 77-104 2021-6063.pdf 531.16 KB
Néhány etikai kérdés vizsgálata a háború kapcsán Tódor Csaba 2021 12 105-120 2021-6065.pdf 414.99 KB

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Miért akarta megölni Isten Mózest? Balogh Csaba 2020 11 01 7-37 2020-5296.pdf 993.34 KB
Az egy Isten az istenek között Kató Szabolcs Ferencz 2020 11 01 39-63 2020-5297.pdf 615.26 KB
Nem Kozma Zsolt 2020 11 01 65-124 2020-5298.pdf 818.54 KB
Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez Rezi Elek 2020 11 01 127-144 2020-5299.pdf 412.49 KB

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
„…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Kállay Dezső 2019 10 01 7-10 2019-5244.pdf 228.66 KB
Egy barátság margójára Székely Miklós 2019 10 01 11-17 2019-5245.pdf 270.75 KB
Exkluzivizmus, intolerancia és az Ószövetség világa Balogh Csaba 2019 10 01 21-40 2019-5246.pdf 580.93 KB
„Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 Kató Szabolcs Ferencz 2019 10 01 41-62 2019-5247.pdf 725.34 KB
A házasság a teremtés rendjében Czire Szabolcs 2019 10 01 63-78 2019-5248.pdf 475.24 KB
Az apostoli hagyomány sajátosságai az első és a második Thesszalonikai levél alapján Geréb Zsolt 2019 10 01 79-94 2019-5249.pdf 451.73 KB
A Lélek élet (Róm 8,9–11) Kállay Dezső 2019 10 01 95-121 2019-5250.pdf 656.53 KB
Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára Papp György 2019 10 01 123-135 2019-5251.pdf 370.2 KB
A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia Benkő Timea 2019 10 01 139-152 2019-5252.pdf 1.02 MB
Prédikálás 2.0. Koppándi Botond Péter 2019 10 01 153-170 2019-5253.pdf 444.16 KB
“Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia Kovács Ábrahám 2019 10 01 173-188 2019-5254.pdf 442.77 KB
Isten a folyamatteológiában Szent-Iványi Ilona 2019 10 01 189-196 2019-5255.pdf 289.35 KB
Emlékezés és civil vallás. Szempontok az emlékezetkultúra és a vallás kapcsolatához Fazakas Sándor 2019 10 01 197-217 2019-5256.pdf 571.64 KB
A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája Juhász Tamás 2019 10 01 219-236 2019-5257.pdf 448.72 KB
A kereszténység és a posztmodern személyiség Tódor Csaba 2019 10 01 237-262 2019-5258.pdf 598.01 KB
A béranyaság helyzete Romániában Visky Sándor Béla 2019 10 01 263-280 2019-5259.pdf 469.32 KB
Ferencz József Angliában Kovács Sándor 2019 10 01 283-299 2019-5260.pdf 1.07 MB
Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között Kolumbán Vilmos József 2019 10 01 301-324 2019-5261.pdf 577.47 KB
A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban Adorjáni Zoltán 2019 10 01 325-343 2019-5262.pdf 1.02 MB
Dr. Rezi Elek tudományos közleményei Adorjáni Zoltán 2019 10 01 345-350 2019-5263.pdf 243.89 KB

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9.1

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Szövetség a démonok fejedelmével? Czire Szabolcs 2018 9 01 7-34 2018-5237.pdf 352.65 KB
Evangélium – életformáló hatalom. Fil 1,1–30 Kállay Dezső 2018 9 01 35-56 2018-5238.pdf 274.26 KB
A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban Papp György 2018 9 01 54-69 2018-5239.pdf 222.52 KB
Régi-új énekek Benkő Timea 2018 9 01 70-84 2018-5240.pdf 210.04 KB
Viktor E. Frankl és Böszörményi-Nagy Iván, avagy a logoterápia és egzisztenciaanalízis, valamint a kontextuális terápia és lelkigondozás találkozása Simon János 2018 9 01 85-100 2018-5241.pdf 233.93 KB
Hol találhatnak otthonra és egyházra a mai fiatalok? Somfalvi Edit 2018 9 01 103-116 2018-5242.pdf 216.98 KB
Kós Károly levelei Gönczy Lajoshoz Kurta József Tibor 2018 9 01 119-125 2018-5243.pdf 167.03 KB

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8.1

Cím Szerző Év Kötet Nr Oldal Fájl Méret
Mese, mese, meskete, királyság is fekete… Kató Szabolcs Ferencz 2017 8 01 7-26 2017-5278.pdf 308.25 KB
Elói (Mk) vagy Éli (Mt) lámá sabaktáni? Czire Szabolcs 2017 8 01 27-48 2017-5279.pdf 304.13 KB
A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon Somfalvi Edit 2017 8 01 51-77 2017-5280.pdf 284.04 KB
Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában Papp György 2017 8 01 81-99 2017-5281.pdf 288.46 KB